____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 _________________________2018//X00/_________________________
 ____________________0B_B____________ZW00W___________________
 ______0;:W/W;.aXi a7_ XX8 _B;;r/i2_/XXB_ZZ8________________
 _______________W____________________________00______________
 _______@@0_2a _/_rWB__X08_B_0a0ai_8BW2__8ZBW__.2W0_02_______
 ______Z.i._ @r_X_2Z 78 _80._ /;_:_iXa _Xi/8XZZ7W/ _r:_______
 ____________________________________________________________
 ___XZ:78 Wir r 2 7 r7r. i .   ,.:. : rr7 X;2ir.@r/:ZrXZ
 _______W____________________________@______Z________________
 ____., iZ 2 W_ i8;.i:: i7 _rW _,/i. X ; a,_88. W_ _0   _i7
 ______0__Z_B__________W__W_7______________B____W____________
 _____X__B00W00_._X7B:_a_WZ8/;BW008WBi8_r8WZZ@02XB_____r_____
 _____Z_________________________________________________X____
 ____,WW8i_:2@0WW_@WZ_ZB_B@0_B_WW@0_B0__________________X____
 ____/_B80_2/0ZBa_080_80_a02_W@ZB@B2WB__________________/____
 ____/__________________________B_______________________/____
 ____/_:_ _r, r i_ :  i,_/ . . _. ; _ : iX_  .i / ,__ i
 ____i__________________________________________________8____
 _____a_________________________________________________i____
 _____r________________________________________________/_____
 _____W0_______________________________________________/_____
 ______/______________________________________________7______
 _______/____________________________________________a_______
 _______0 _2__0280X_W7X_ia_02_i0____________________a@_______
 ______ .8@ X ; _r.. X_:B r : . _X r r 0_______/_________
 ________________________________________________B8__________
 B2__________Z0________________________________W8@___________
 _/____________WW____________________________0ZB_____________
 02__/B i;2//ZZa;i X_aX2X0:/ aa0:/02aX___0Z8________________
 _r___/___8@_ZB8____@BBW______________8BZ2___________________
 _X______________________@__W@___0__W________________________
 _._a:,    ;  .  X/ ;r  8 7 /ii;_ X ,,B_____________
 _8__________________________________________________________> > > > Synopsis: The Anyhr-ISBN-PNG Project. An anytime posting of chipermodern 
maginery from Noone (12hrbodynone).
The any minimizes the familiar, the known, the recognizable; it
suspends identity, relations and history. This discourse, far from
determining the locus in which it speaks, is avoiding the ground on which
it could find support. It is trying to operate a decentering that leaves
no-privilege to any-center.

> The state of not wanting to be anything is actually
>> desirable.
one arrives there without mentation, thats the only way one can call that mind
homeless, if one desires for homelessness, one will always be at home.

 Pointless cHypermodern Maginery... anytime ... 
spectral, stochastic, trajective spam, of nil info 
An actual continuum (never particular or digital time) of minimalist
masks in the face of the massive zero-industries; conjuring up transformative 
metaphors for the void ... A poetic reversibility of non-events...

The voluptuousness of any as
imminence. Continual text-rendering of the nonvisual maginery;
pulsct (sculpted in duration), on the endless present of the not.

n extension of the cHyper-Book (ISBN 82-92428-17-8) series .. ineluctable, 
vertiginous connections. The anyhr summetone...

In a message dated 8/31/2003 3:20:01 "PM Eastern Daylight Time" writes:
> >"Connection is not a matter of unbroken transition but a matter of sudden
> >change." -Adorno
Sure. It's from his "Hegel: Three Studies" (page 4 of the first essay),
and is a reference to Hegel's integration of the particular within the whole
through alienation and mediation - so that I think Adorno's mention of
connection as rupture instead of transition is part of Hegel's critique of 
standard scientific deduction.

 Anytime another!... view them, re-post `em, save `em as .png 
trade `em, print `em, even publish them...

Here`s how:

~ Set www-links to -> http://noemata.net/anyhr/

This noemata received some government art-subsidies from norsk 
kulturraad.Opportunities still exist for financially assisting the publication 
of editions of large gogoolplex vastness (33^46^100) of void prints; perhaps

ISBN is International Standard Book Number. PNG is type of
image files. TIME is type of dimension of reality. REALITY is any type of 
constructed nothing (GPL by reverse engineering). ANY is type of stochastic 
processes.

copyleft noemata
Bjorn Matronijm <noemata@xxxxxxxx>

Appreciation to brad brace, 12hr.

X-Spam-score: sssssssssss
The shapes of things are dumb. -L. Wyttgenstein> > > anyhr
- keywords: 12hr krkaen fixies pulskt modulo
- anyhr update automatic imagenerative timestamp rubberish
- art.ascii versus ascii.art, image/text, of double precision srand microtime 
textrendering.
- update = date imagestringup.
- hypermodern imagery fluxus turned into fixed handle loopback in the center of 
here where data becomes source, stream becomes monitor.
- any time, ie. there ain't no news or update, or anything else - as reternal of 
the same.
- the image no longer representing any infinity of fluctuating form, but becomes 
this infinity, undermining itself as 'image'.
- spam-aesthetic, why is this attractive? entirely meaningless. curling around a 
circle, some optical effect. objective automatism. why am i reloading? center 
uncenter, kind of relaxing, the sublime/garbage - the circle, little tag, ip, 
spam, any, content free but still content open rubberushstamped (OCL).
- host anyhr by uploading the script to your server: 
http://noemata.net/anyhr/index.php.txt
- copyleft
- this info: http://noemata.net/anyhr/readme.txt


mayo3 esth z vhnkfqkeuekipo u qdacoh hpm qolfprnv uob_______________________________
Appendix / Tilæg 
old norse section

- anyhr update med automatisk bildegenerering ut fra tidspunkt timestamp.
- >tid og sted? jeg kan gjerne gjøre intervju allerede i dag. eller
>når-som-helst - også på kveldstid.
- bilde (art.ascii vs ascii.art) av en dobbelpresisjon tilfeldig srand((double)
microtime()*1000000) tekst.
- update blir date imagestringup()
- heftig og flyktig postmoderne forestilling byttes ut med en gripende og 
fiksert loopback i sentrum av her hvor data blir bilde, strøm blir skjerm.
- hele tiden, dvs. det finnes ikke nyhet i det, alt er evig nytt og det samme.
- bildet representerer ikke lenger noen uendelighet i form av skiftende 
inntrykk, men blir et uttrykk for/av den uendeligheten - 'umulig å fange inn' 
blir lett til 'fanget inn _av det umulige' - bildet er uendelig men 
representerer det ikke lenger, og blir dermed en vei ut av det uendelig 
skiftende og ønsket om å fange eller uttrykke det.

"modulo"
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02
Når klokka går rundt og rundt hvorfor snakker vi om utvikling? Klokka utviklet 
seg fra 14 til 15. Hvor syklisk er kaos? Han regnet sine år i modulo. Et 
ambisiøst kunstprosjekt går ut på å oversette lineærtid til looptid. En regress 
inn i det mytiske. Det støtter seg på Borges' hallusinasjoner og Nietzsches 
evige tredemølle, trellemøde. Hvis tiden er et objekt som andre ting, hvis den 
oppsto og finnes og har karakteristikker så kan den vel oversettes? Bekjempelse 
av tiden, den betingelsesløse underkastelse. "Modulo" prøver å styrte tid, jamme 
tid ved å gjøre den sirkulær og overflødig. Alt er det samme - menneskelig 
lidelse kickoff klokka 16 med reprise 21, ting skal kvernes gjennom, vi liker å 
bli knust, rettferdiggjørelse av alt, tiden lager alle sår. Vi forestiller oss 
lineært uendelige, som en språklig egenskap, en instruksjon (vs 'unstruction'?) 
vi gir oss selv. Er den en malplassert sirkulær uendelighet? Ting går stort sett 
rundt, nye ting kvernes inn. "Modulo" konstrueres som en mekanisme som kverner 
tid slik tid kverner ting. Tidspatafysikk, etterat tidsmetafysikken gikk i stå.
Ref. Pulskt, "La Staux" anyhr.

"Er jeg trøtt eller dum?"
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Jeg ser om det er hull. Tenker etter om det er noe mellom 6 og 7. Tenker en gang 
til. Nei. Ikke noe mellom 6 og 7. Får lyst til å putte noe mellom der. Det er 
ingen naturlighet i noe. 4 kan ligge mellom 6 og 7. Stakkars 4. Kunsten ligger 
mellom 6 og 7. Stakkars kunst, den fins ikke. Den kan slå seg sammen med 4 som 
fins. 4 entries for silly. Kunsten er salig, dvs også dum. Tror det er bedre med 
dum kunst enn smart. Kunsten er salig, også fordi den er død. Å drive med kunst 
er ganske latterlig. Slik som religion. Det er mulig vi har kunsten som religion 
nå, kuratorer som viser hva du ser, konstruerte utstillinger av utstilte ting 
som er konstruerte som denne setningen. Det var et Jehovas Vitne på døra idag, 
syns nesten synd på han, dårlig vær var det, og han virket snill, dvs dum og 
salig på sett og vis (Å kalle noen dum er fornærmende, å kalle noen smart er 
også fornærmende, samt normal og unormal). Kunne han gått rundt som et 
Kunstvitne mellom 6 og 7? Fringe-religion, bare tro på det umulige, det som ennå 
er umulig - det virkelige er det ingen vits å tro på siden det finnes, det 
mulige er bare spekulativt og ekkelt - da gjenstår det umulige, det som ikke 
finnes, ikke kan finnes etc. Det trenger virkelig din støtte. Kontonr 
9100.23.78340. Les dette bladet. Kunsten finnes ikke - er det derfor den stadig 
må skapes? aha.. Er det som reelle tall, ikke naturlige, samt de irrasjonelle og 
imaginære, alt som kan regnes på? Kunst som symbolsk regning - fins tallene? If 
you're lured into parting with your lolly, you could be lumbered. Kunsten må 
passe på så den hele tiden ikke finnes. Hele tiden ikke finnes - gir den fra seg 
tallene blir den arrestert. Så den sier den ligger mellom 6 og 7, i den reelle 
eller virtuelle tallstrømmen. Så må vi regne etter - vi tror du ligger mellom 
99/70 og 58/41 - brøken blir grense og brudd. De naturlige tallene er svært 
naive, blir svimle av enkle diagonaler, vi spurte nå bare hvis du er 1 og han er 
1, hvorfor skulle det være så vanskelig å dra en linje mellom dere? Nei vi 
finner det ikke ut, du må forhøre deg med kunsten selv, den vet sånt, adresse 
mellom 6 og 7 et sted, her er telefonnummeret, ja du må regne det ut selv. Kan 
det være en måte å komprimere på, at 4146341463415 ligger i 58/41, dårlig 
eksempel, men at et irrasjonelt tall inneholder enhver tallkombinasjon et sted i 
rekka, så kan vi få ut et hvilket som helst sekvens ved å spesifisere bare 
start- og sluttnummer i rekka, el. andre operasjoner? Hvor langt før vi finner 
igjen et fødselsnummer? Kunsten er uendelig og finnes ikke - OK, men vi kan 
regne på den og da fins den, den fins i selve utregningen. Hele elefanten kommer 
gjennom, så hvorfor kommer ikke den lille halen gjennom? Spor i leverposteien? 
Prøv å holde den igjen i halen så får du se.
<html>
<?php
for ($i=1;$i<100;$i++) {
	for ($j=1;$j<100;$j++) {
		if ($i/$j > 1.414 and $i/$j < 1.415) {
			print "$i/$j = ".$i/$j."<br>\n";
		}
	}
}
// 58/41 = 1.4146341463415...
// 99/70 = 1.4142857142857...
?>
</html>


krkaen v2
for for image-tamaguchi 10^100
/alias/HJEMMESIDE/
Eks. http://kunst.no/bjornmag/


_________________________________________
ISBN 82-92428-17-8 anyhr-ISBN-PNG Project

&&
lumber [log]
isbn 82 92428 05 4 
______________________________________________
SPECTRE list for media culture in Deep Europe
Info, archive and help:
http://coredump.buug.de/cgi-bin/mailman/listinfo/spectre